mato.4t.com
on
mato.4t.com
My Ťa milujeme!!!
  
el menu                                       
                   


[::] Stránka síce ešte stále nie je hotová, ale vďaka pilnej práci (tramtadadá) autorov (>>> los creditos) bola
obohatená o pár noviniek; môžete si už konečne stiahnuť ten vybajený, masami netrpezlivo očakávaný
medajlónik "maťo", pozrieť si fotky alebo sa naučiť niečo viac po španielsky. Možno si poviete, španiel-
čina tu bola aj minule a k tomu zostala takmer nezmenená (medzi nami nezmenila sa vôbec), ale
pochopte, je to len pre vaše dobro - aby vás halda noviniek a interaktívnych vychytáviek celkom nezahltila
a nepripravila o ďalšie dni vášho posratého života. Ehm, takže z tohto dôvodu je aj odkaz na zvuky
(zatiaľ) slepý a hluchý... [::]