mato.4t.com
on
mato.4t.com
  
los creditos                                       


   nápady a ich realizácia:

   
   Dušano El Aficionado aka shu
    >Dušan Togner<
   Ilipes aka El Diablo De Cerebro Posponupolos    >Filip Blaho<


   pomocná ruka:

   
   Querido Amigo Angelo aka Petar Cocteaux
    >Martin Kramár<
   Mirec aka Seňor De Grabar En Grabadora    >Miro Škraban<


   kto nám nepomohol:

   
   
[::] že tu nie je žiadne meno? tak pozor, lebo sa tu kľudne môže objaviť práve tvoje,
   samozrejme vylepšené o pár štipľavých španielskych slovíčiek... [::]


      ( <= Click to learn Spanish!!!)